Saturday, May 27, 2017

Đại Hội 14 NKT 
  

1 comment:

Anonymous said...

BẠN CÓ BIẾT VÀ HIỂU CHỮ MACVSOG NGHĨA LÀ GÌ KHÔNG?
BẠN CÓ BIẾT MACVSOG THUỘC ĐƠN VỊ NÀO KHÔNG?
NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN TÌNH NGUYỆN THAM GIA CÔNG TÁC BÍ MẬT CỦA MACVSOG.
XIN VUI LÒNG ĐỪNG SỬ DỤNG VÀ ĐEO HUY HIỆU MACVSOG.
HÃY TRẢ LẠI DANH DỰ CHO CÁC CHIẾN SĨ VÔ DANH MACVSOG.
XIN ĐỪNG ĂN CẮP CÔNG TRẠNG CỦA NHỮNG ANH HÙNG VÔ DANH MACVSOG
BẠN CÓ THỂ ĂN GIAN NÓI DỐI MỘT SỐ NGƯỜI...NHƯNG BẠN KHÔNG THỂ ĂN GIAN NÓI DỐI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
SỰ THẬT LÀ CHÍNH NGHĨA.
THÀNH THẬT CẢM ƠN.